Gitte Marie Korsgaard Emborg

Jeg er 37 år, bosiddende i Dagnæs i Horsens, oprindelig fra Nordjylland.

Jeg er uddannet kontorassistent og pædagog og er ansat ved daginstitutionen Langelinie i Horsens.

Jeg har tidligere arbejdet i en vuggestue i Gedved og i Tingbjerg, København, som er et område med mange beboere med anden etnisk herkomst end dansk. Jeg flyttede til Horsens i marts 2013.

Jeg ønsker at stille op for SF for at gøre en indsats for en bedre og stærkere Horsens
Kommune.

Jeg vil kæmpe for børn og unge, daginstitutionsområdet og især de udsatte og sårbare familier. Vi skal som samfund gribe hurtigere ind med hjælp og støtte før problemerne vokser sig store i familierne.

Jeg synes det er vigtigt at vi aktivt kæmper for at fastholde Horsens som en attraktiv by at bosætte sig i. Dette kan vi blandt andet gøre ved at have et godt kulturliv. Jeg vil kæmpe for større events fortsat afholdes i Horsens. For eksempel større koncerter eller sportsarrangementer og at Horsens kommune fortsat støtter op om Middelalderfestivallen.

Derudover vil jeg kæmpe for ligestilling indenfor LGBT-området.
 
I Horsens er der meget lidt officielt LGBT arbejde, derfor er der heller megen information om hvordan LGBT personer oplever at bo og færdes i Horsens.

Jeg vil arbejde for at der bliver sat fokus på området og på at afdække hvilke tiltag der evt. savnes i kommunen. Derudover vil jeg arbejde for at udnytte erfaringer fra
"Normstormerne", der tager ud og underviser "ung til ung" i de ældste klasser i København - disse kan helt sikkert også bruges i Horsens.
 
Jeg vil samtidig arbejde for pædagoger og lærere i skoler og daginstitutioner klædes bedre på til at undervise indenfor LGBT områderne.

Til slut vil jeg arbejde for at Horsens kommune via officielle udmeldinger støtter nye tiltag for LGBT-området i vores nærområde som for eksempel Aarhus Pride.

(LGBT er en forkortelse for ”Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender” som er den
internationale fællesbetegnelse for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner.)
 
Info om Gitte:


37 år og pædagog ved Daginstitution Langelinie, Horsens.


Kontakt:


Gitte Marie Korsgaard Emborg

Bjerrevej 116
8700 Horsens


Mail: mittegirl@gmail.com

FØLG MIG PÅ FACEBOOK:

Socialistisk Folkeparti i Horsens  | sfhorsens@gmail.com