Adnan Nikontovic

 
Mit navn er Adnan Nikontovic, jeg er 47 år og bor på Bakkesvinget i Horsens.
Jeg er gift , har to piger på henholdsvis 15 og 19 år. Til daglig arbejder jeg på Nissens A/S, hvor jeg har været tillidsmand i mere end ti år. I min fritid spiller jeg håndbold i Dagnæs HK.

På det kommunalpolitiske område er mit fokus på beskæftigelse. Der skal gøres en
ekstraordinær indsats for at få flere i ordinært arbejde samt sikre lokale virksomhed kvalificeret arbejdskraft ,når de har brug for det.

Vi skal fortsætte og udvide vores politik omkring klausuler om ordnede løn- /arbejdsforhold og lærepladser, når Horsens Kommune sender opgaver i udbud og køber ind.

Vi skal sørge for at der ydes høj kvalitet af service niveau i det offentlige sektor.
 
Folkeskolen skal styrkes, så alle børn får den bedste skolegang og vi får alle børn med og inkluderet i fællesskabet.
 
Ved at have fokus på vores offentlige kerneydelser kan vi skabe gode arbejdspladser, bekæmpe privatiseringen af ældrepleje og børnepasning og bevare god velfærd for alle.

Jeg vil arbejde for, at vi som kommune sikrer at vores ældre og børn har et godt liv. Kommunens ansatte skal være stolte over deres arbejde, og der skal sættes pris på åbenhed, ærlighed og troværdighed i opgaveløsningen.
 
Der skal ikke spares mere på de kommunale kerneområder - børnene og de ældre.

Vi skal sætte nye ambitiøse mål for integrationsindsatsen. Målet bør være at så mange flygtninge og indvandrere som muligt bliver integreret i samfundet og på arbejdsmarkedet, og at vi får synliggjort arbejdskraftspotentialet blandt flygtninge og indvandrere. En hurtig og effektiv integration på arbejdsmarkedet rummer et betydeligt potentiale for arbejdsstyrken, beskæftigelsen og væksten i Horsens kommune.

Derudover vil jeg kæmpe for, at idrætsforeningerne også fremover kan være det centrale udgangspunkt for borgernes motionsaktiviteter og netværksskabelse. At understøtte foreningerne i fortsat at sikre attraktive tilbud af høj kvalitet til børn, unge, voksne, seniorer og dem der har brug for en ekstra hånd for at komme ind i foreningslivet.

Info om Adnan:

 
47 år, metalarbejder og tillidsmand på Nissens.
 
 

Kontakt:

 
 
Adnan Nikontovic
  
Bakkesvinget 11
 
8700 Horsens
 
 
Tlf.
 
 
Mail: an43737@gmail.com 

FIND MIG PÅ FACEBOOK:

Socialistisk Folkeparti i Horsens  | sfhorsens@gmail.com